ZZ Piezīmes: Sistemātiska pieeja spridzināšanai

Mārketinga, reklāmas un citu komunikācijas sfēru eksperts Zigurds Zaķis piedāvā sevis sagatavoto materiālu no darbnīcas "Sistemātiska pieeja spridzināšanai: ko jaunie uzņēmumi var mācīties no komunikācijas stratēģiskās plānošanas?", kas norisinājās 21. novembrī Imantas kultūras namā.

Sistemātiska pieeja "spridzināšanai" from Zigurds Zakis