Vitas Brakovskas darbnīcas pierakstu klade

Tiem, kas nepiedalījās Vitas Brakovskas darbnīcā "6 soļi no radošas idejas līdz uzņēmējdarbībai" 17/11/2012, piedāvājām iepazīties ar brigadieres gatavoto materiālu: Vitas Brakovskas darbnīcas pieraksti

Vairāk infromācijas: www.brakovska.lv, www.zinis.lv