Vēl līdz piektdienai var pieteikties „Brigāde” konkursiem Rēzeknē un Cēsīs

Vēl līdz piektdienai, 22. martam, ir iespējams iesniegt savu pieteikumu programmas „Brigāde” radošās uzņēmējdarbības konkursiem Rēzeknē un Cēsīs. Konkursu noslēgumā finansiālu atbalstu līdz Ls 2500 apmērā saņems tie uzvarētāji, kuru projekta ideja balstīta mākslā un kultūrā, atbilst sociālas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, kā arī atrodas reālā vietā Rēzeknē vai Cēsu vecpilsētā. Programmu „Brigāde” organizē Laikmetīgās mākslas centrs (LMC) sadarbībā ar Sorosa fondu – Latvija (SFL), kā arī reģionu partneriem – Rēzeknes pilsētas domi, Latgales vēstniecību GORS (SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”) un Cēsu novada pašvaldību.

Pēc pieteikumu saņemšanas katra pašvaldība vispirms izvērtēs iesniegtos projektus formāli pēc atbilstības konkursa nosacījumiem, savukārt otrajā kārtā norisināsies intervijas ar finālistiem klātienē, kurās piedalīsies arī programmas „Brigāde” eksperti no Rīgas.

Rēzeknes konkursa žūrijā ietipst: Latgales vēstniecības GORS ( SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”) vadītāja Diāna Zirniņa, pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” vadītāja Jūlija Danilina, SIA ALBA – LTD valdes priekšsēdētājs Igors Lucijanovs un Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes vadītājs Gunārs Arbidāns.

Savukārt Cēsīs kā žūrijas loceklis izvirzīti: Agris Lapiņš, Cēsu biznesa inkubatora Magnus valdes priekšsēdētājs, SIA „Komercizglītības centrs” konsultants un pasniedzējs vadīšanas un finanšu jomās, Juris Kozlovskis, SIA Wolf System, („WOLF SYSTEM” GmbH Vācija grupas uzņēmums) valdes priekšsēdētājs un Laine Madelāne, Cēsu novada pašvaldības speciāliste komercdarbības attīstības jautājumos.

Savu pieteikumu programmas „Brigāde” konkursā Rēzeknē iespējams iesniegt personīgi Latgales vēstniecībā GORS, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, pagalma ēkas 2.stāvā 29. kabinetā līdz 2013. gada 22. marta plkst. 17.00 vai nosūtot pa pastu (pasta zīmogs 2013. gada 19.marts). Toties Cēsīs pieteikumu iesniegt personīgi ir iespējams Cēsu novada pašvaldībā, Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, kas atrodas Cēsīs, Bērzaines ielā 5, 1. stāvā līdz 2013. gada 22. martam plkst. 16.00 vai nosūtot pa pastu (pasta zīmogs 2013. gada 18. marts).

 Konkursa nolikumu un pieteikuma anketu meklē: Rēzeknes pilsētas domes mājaslapā www.rezekne.lv sadaļā „Brigāde” un Cēsu novada pašvaldības mājaslapā www.cesis.lv!