Otro BRIGĀDEs darbnīcu Carnikavā vadīs eksperts Mārcis Rubenis

Šo trešdien, 17. aprīlī, plkst. 14:00 interesenti aicināti piedalīties programmas “Brigāde” darbnīcā Carnikavā un atrast savām radošajām idejām resursus, partnerus, iedvesmu un uzlabojumus. Darbnīcā aicināti piedalīties gan tie, kas gatavo pieteikumus konkursam, gan arī ikviens Carnikavas novada iedzīvotājs, kurš vēlas atbalstīt jaunu, uz kultūru un mākslu balstītu ideju realizāciju. Dalība darbnīcā ir bezmaksas, tā norisināsies alternatīvās aprūpes centra „Pīlādzis" zālē, Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Darbnīca tiks veltīta tiem interesentiem, kam jau ir idejas vai jau projekta aprise, lai iegūtu nepieciešamos uzlabojumus, resursus un partnerus tās veiksmīgākai īstenošanai. Mārcis Rubenis, kas ir darba un tikšanās telpas “Birojnīca” un vairāku citu radošo projektu autors, dalīsies arī ar praktisku pieeju veiksmīgākai ideju īstenošanai.

Programmas „Brigāde” radošās uzņēmējdarbības konkursu organizē Laikmetīgās mākslas centrs (LMC) sadarbībā ar Sorosa fondu – Latvija (SFL) un Carnikavas novada domi. Konkursā finansiālu atbalstu līdz Ls 3333 apmērā saņems līdz 3 uzvarētājiem, kuru projekta ideja balstīta mākslā un kultūrā, atbilst sociālas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, kā arī atrodas reālā vietā Carnikavas novadā.