Noslēdzies programmas „Brigāde” konkurss Carnikavā un pieņemts lēmums par papildu pieteikšanās kārtas izsludināšanu

Ir noslēdzies radošās uzņēmējdarbības programmas „Brigāde” konkurss Carnikavā, kas norisinājās no 15.aprīļa līdz 15.maijam. Konkursa žūrija saņēma 4 pieteikumus finansiālajam atbalstam, no kuriem, pamatojoties uz konkursa nolikumu, tika atbalstīti divi – radošās darbnīcas un mākslas preču veikals „CAKOTAVA” un radošās kokapstrādes darbnīca „KALNPRIEDE”. Konkurss, ko Carnikavā organizēja programma „Brigāde” sadarbībā ar Sorosa fondu – Latvija (SFL) un Carnikavas novada Domi, no 21.jūnija līdz 28.jūnijam tiks izsludināts atkārtoti, sniedzot papildu termiņu projektu pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai.

Programmas „Brigāde” konkursā Carnikavā finansiālu atbalstu līdz Ls 3333.33 apmērā bija iespējams saņemt līdz 3 uzvarētājiem, kuru projekta ideja balstīta mākslā un kultūrā, atbilst sociālas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, kā arī atrodas reālā vietā Carnikavas novadā. Pēc pieteikumu iesniegšanas beigām, š.g. 11.jūnija, visi finansiālā atbalsta pretendenti tika uzaicināti uz intervijām, lai iepazīstinātu savu ideju klātienē.

Pēc interviju noslēgšanās konkursa žūrija, pamatojoties uz „Brigāde” konkursa nolikumu, atbalstīja divus projekta pieteikumus – Ievas Sudrabas-Leinātes radošo darbnīcu un mākslas preču veikalu „CAKOTAVA” un Jāņa Kuzņecova radošo kokapstrādes darbnīcu „KALNPRIEDE”.

No 21.jūnija līdz 28.jūnijam Carnikavas novada iedzīvotāji ir aicināti piedalīties programmas „Brigāde” konkursā atkārtoti. Plašāka informācija par plānoto konkursu atrodama www.carnikava.lv sadaļā „PROJEKTU KONKURSI”.

Konkursa pieteikumu ar visiem pielikumiem Granta pretendentam jāiesniedz vienā eksemplārā drukas formātā, pievienojot elektronisku versiju CD vai USB datu nesējā, personīgi Carnikavas novada pašvaldībā, Klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā no 2013. gada 21.jūnija līdz 2013. gada 28.jūnija plkst. 13.00 vai nosūtot pa pastu.

Carnikavas novada konkursa žūrijas komandā ietilpa: Edgars Pudzis - Carnikavas novada Domes Attīstības un plānošanas nodalas vadītājs; Ilze Tjarve – Carnikavas novada Domes deputāte un uzņēmēja, Agita Krūze – Carnikavas novada Domes galvenā grāmatvede, Ilze Saleniece – Britu padomes Latvijā Sadarbības projektu vadītāja, Aija Karlsberga, Sorosa fonda – Latvija Tiesiskas valsts programmas direktore un Andris Rubīns – SIA „DDB Latvija” direktors un „MAMMU” līdzīpašnieks.