Kuldīgā atbalstīta pirmā brigāde; konkurss norisināsies vēlreiz!

Ir noslēdzies radošās uzņēmējdarbības programmas „Brigāde” konkurss Kuldīgā, kas norisinājās no 4. līdz 25. aprīlim. Konkursa žūrija saņēma 5 pieteikumus finansiālajam atbalstam, no kuriem, pamatojoties uz konkursa nolikumu, tika atbalstīts viens – mākslas un radošuma telpa „STUDIJA 22”. Konkursu, ko Kuldīgā organizēja programma „Brigāde” sadarbībā ar Sorosa fondu – Latvija (SFL) un Kuldīgas novada Domi, jūnijā paredzēts izsludināt vēlreiz, paplašinot konkursa norises teritoriālās robežas ārpus Kuldīgas vecpilsētas.

Programmas „Brigāde” konkursā Kuldīgā finansiālu atbalstu līdz Ls 2500 apmērā bija iespējams saņemt līdz 4 uzvarētājiem, kuru projekta ideja balstīta mākslā un kultūrā, atbilst sociālas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, kā arī atrodas reālā vietā Kuldīgas vecpilsētā. Pēc pieteikumu iesniegšanas beigām, š.g. 7. maijā visi finansiālā atbalsta pretendenti tika uzaicināti uz intervijām, lai iepazīstinātu savu ideju klātienē.

Pēc interviju noslēgšanās konkursa žūrija, pamatojoties uz „Brigāde” konkursa nolikumu, atbalstīja tikai vienu projekta pieteikumu - Ievas Vītolas-Lindkvistas mākslas un radošuma telpu „STUDIJA 22”. Jūnijā Kuldīgas iedzīvotāji būs aicināti piedalīties programmas „Brigāde” konkursā atkārtoti – šoreiz konkursā tiks aicināti pieteikties arī tie entuziasti, kas vēlētos attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju arī ārpus Kuldīgas vecpilsētas robežām. Plašāka informācija par plānoto konkursu sekos tuvākajā laikā.

Kuldīgas konkursa žūrijas komandā ietilpa: Inga Bērziņa - Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja; Dace Reinkopa – Kuldīgas novada Domes deputāte, Kultūras pārvaldes vadītāja, Artis Roberts – SIA „Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs, Solvita Krese – Laikmetīgās mākslas centra direktore, Aija Karlsberga, Sorosa fonda – Latvija Tiesiskas valsts programmas direktore un Gundega Laiviņa, Latvijas Jaunā teātra institūta direktore, „Rīga 2014” tematiskās līnijas „Ceļu karte” kuratore.