BRIGĀDES konkursam Rēzeknē iesniegti septiņi projekti

Programmas „Brigāde” radošās uzņēmējdarbības konkursam Rēzeknē iesniegti septiņi ideju projekti. Projektu iesniegšana programmas „Brigāde” konkursam norisinājās no 6. līdz 22. martam.

Programmas „Brigāde” radošās uzņēmējdarbības konkursam iesniegtie projekti tiks vērtēti divās kārtās.

Pirmajā kārtā 25.martā projektus pēc satura un kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem vērtēs pašvaldības izveidota žūrija, kurā darbojas Latgales vēstniecības GORS (SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”) vadītāja Diāna Zirniņa, pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” vadītāja Jūlija Danilina, SIA „ALBA-LTD” valdes priekšsēdētājs Igors Lucijanovs un Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes vadītājs Gunārs Arbidāns.

Projektu vērtēšanas pirmajā kārtā kā eksperti pieaicināta arī Sandra Ežmale (pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” pārvaldniece) un Jeļena Pentjugova (AS „Swedbank” Rēzeknes filiāles vadītāja). Žūrijas dalībnieki un eksperti parakstīs konfidencialitātes apliecinājumu par konkursa projektiem.

Projektu vērtēšanas otrajā kārtā 3. aprīlī norisināsies intervijas ar finālistiem, kurās piedalīsies arī programmas „Brigāde” eksperti no Rīgas - Solvita Krese (Laikmetīgās mākslas centra vadītāja), Aija Karlsberga (Sorosa fonda-Latvija Tiesiskas valsts programmas direktore), Ilze Saleniece (Britu padomes Latvijā Sadarbības projektu vadītāja) un Gundega Laiviņa (Latvijas Jaunā teātra institūta direktore, „Rīga 2014” tematiskās līnijas „Ceļu karte” kuratore).

Projektu vērtēšanas galvenie kritēriji ir pieteikuma atbilstība konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, ideja balstīta mākslā un kultūrā, sociālo jautājumu risināšana/pilsētvides uzlabošana, iniciatīvas atrašanās konkrētā fiziskā vietā Rēzeknes administratīvajā teritorijā, kur pieejams produkts vai ar to saistītas aktivitātes uzņēmējdarbības ilgtspējība (spēja eksistēt ilgtermiņā arī pēc „Brigādes” granta izlietošanas).

Programmas „Brigāde” konkursa noslēgumā finansiālu atbalstu apmērā līdz 2500 latiem saņems tie uzvarētāji, kuru projekta ideja balstīta mākslā un kultūrā, atbilst sociālas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, kā arī atrodas reālā vietā Rēzeknē.

Programmas „Brigāde” konkurss Rēzeknē tiek īstenots sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi un Latgales vēstniecību GORS (SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”).