Brigāde Q&A III

Vai uzņēmumam, kurš iesniegs savu projektu programmai, jābūt reģistrētam Rīgā?

Nē, uzņēmums var būt reģistrēts jebkurā Latvijas Republikas vietā.

Vai iesniegt savu projektu "Brigādes" konkursam var tikai juridiska persona?

Projektu "Brigādes" konkursam var iesniegt ne tikai juridiska, bet arī fiziska persona. Gadījumā, ja Jūs kā fiziska persona saņemsiet Grantu, tad uz līguma slēgšanas brīdi Jums būs jāreģistrējas kā juridiskai personai.

Vairāk atbilžu: http://www.brigade.lv/lv/konkurss/