Brigāde Q&A II

Kāds būs termiņš Granta izlietošanai, un cik atskaites būs jāiesniedz?

Termiņš granta izlietošanai būs 6 mēneši. Atskaites būs divas - pirmā būs par 3 mēnešiem jeb pirmo ceturksni - finanšu un saturiskā (atskaite par rezultātiem). Otrā - gala atskaite - būs jāiesniedz granta izlietošanas termiņa beigās.

Ko nozīmē "sākotnējs līdzfinansējums"?

"Sākotnējs līdzfinansējums" ("Brigādes" programmā - 20%) nozīmē Jūsu ieguldījumu, kas tiek atmaksāts pēc gala finanšu atskaites iesniegšanas. Granta piešķiršanas gadījumā Jums tiks izmaksāti 80 % no Granta summas, bet 20 % jums būs jāiegulda no saviem līdzekļiem, kurus Jums izmaksās pēc Granta izlietošanas termiņa beigām un gala finanšu atskaites iesniegšanas.

Vai 20 % sākotnējais līdzfinansējums var būt arī graudā?

Nē, līdzfinansējums var būt tikai naudā.

Vairāk atbilžu: http://www.brigade.lv/lv/konkurss/