BRIGĀDE aicina piedalīties radošās darbības nedēļā "radi! 2013"

radi!2013 vadmotīvs ir radi! = dari!

radi!2013 ir platforma, kas piedāvā iespēju iesaistīties un piedalīties ikvienam cilvēkam, neformālai iedzīvotāju grupai, institūcijai, iestādei, organizācijai, uzņēmumam Rīgā un visos Latvijas reģionos.

Arī programma "Brigāde" iesaistās "radi!2013" nedēļā, savās darbnīcās gan Cēsīs, gan Rēzeknē "iekustinot" radošo atmosfēru ar ekspertes Vitas Brakovskas lekciju - vairāk informācijas par darbnīcām:

http://www.brigade.lv/lv/jaunumi/zinas/sakas-brigades-konkurss-rezekne!/

http://www.brigade.lv/lv/jaunumi/zinas/sakas-brigades-konkurss-cesis!/

 

radi!2013radi!2013 darbības virzieni: radošas partnerības un jaunas iniciatīvas, konkurētspējīga izglītība, zinātne un pētniecība, eksportspēja, starptautiskā pieredze, radošās infrastruktūras, labā prakse, „radošā birokrātija”.

Radošās darbības nedēļas radi!2013 iniciatori ir Kultūras ministrija un Britu padome Latvijā. Stratēģiskie partneri - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Ārlietu ministrija, Valsts kanceleja, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, nodibinājums Rīga 2014, Latvijas IT klasteris. Projektā iesaistīti daudzi sadarbības partneri, kā arī kultūras, izglītības, uzņēmējdarbības un citu jomu pārstāvji.

Vairāk par radi!2013: www.radilatvija.lv