"Brigāde" piedalīsies diskusijā par sociālo uzņēmējdarbību Latvijā

Rīt, 17. maijā, plkst. 13.00 notiks kārtējā interaktīvā diskusija, ko organizē NVO TV - šoreiz diskusijas laikā būs iespēja uzzināt atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem par sociālo uzņēmējdarbību Latvijā – par to juridisko statusu un kā tas ietekmē uzņēmuma darbību un veiktās aktivitātes, par īstenotajās aktivitātēs izmantotajām stratēģijām, mērķa grupu un sasniegtajiem rezultātiem.

Interaktīvā diskusija būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv un tajā piedalīsies Laikmetīgās mākslas centra vadītāja un programmas „Brigāde” idejas autore Solvita Krese, sociālās uzņēmējdarbības projekta HOPP līdzautore Madara Makare un sociāli atbildīgā uzņēmuma  - Wooly world idejas autore Madara More.

Diskusija notiks „Baltijas Reģionālā fonda” īstenotā projekta "Interneta televīzija NVO kapacitātes stiprināšanai" (projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/004) ietvaros,  ESF aktivitātē „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”. Projekta ietvaros katru piektdienu 13.00 notiks interneta TV pārraides, kas veicinās nevalstiskā sektora aktīvāku iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā, politikas plānošanā un publisko pakalpojumu attīstībā, paredzot nodrošināt nevalstisko organizāciju dalībnieku un iedzīvotāju izpratni par politikas plānošanas procesu un publisko pakalpojumu sniegšanu. Kopumā plānotas 31 pārraide un 9 apaļā galda diskusijas, kurās piedalīsies NVO pārstāvji un/vai jomu eksperti, un/vai publiskā sektora pārstāvji. Dalībnieki pārraižu laikā iepazīstinās ar sevi, dalīsies ar savu pieredzi par sadarbību ar NVO un kādu to redz nākotnē, kāda ir NVO loma Latvijā vispār un saistībā ar pārstāvēto organizāciju.